начална начална | за контакти за контакти | карта на сайта карта | форум форум

Си - Фри

си - фри

Кандидозата се предизвиква от ферментни гъбички от рода Candida. В неголеми количества ферментни гъбички нормално се развиват по кожата, на лигавиците и не предизвикват възпалителни реакции на организма. Тези микроорганизми влизат в състава на нормалната микрофлора на устата, влагалището и дебелото черво на много здрави хора. Също така тези гъбичики могат да живеят и по плодове, зеленчуци, млечни продукти,застояли води и т.н. Освен това, размножавайки се, те могат да стимулират възпалителен процес, при което най-често това се случва в областта на половите и отделителните органи. Заболяването не е обусловено просто от наличието на гъбички от рода Candida, а отразмножаването им в голямо количество.

Най-често кандидата възниква при снижаване на общия и местния имунитет. Въпреки че причинители на кандидата могат да се предават по полов път, в болшинството от случаите кандидозата не е свързана с полови контакти и не се отнася към венерическите болести.

Различава се кандидомикоза на кожата, вътрешните органи, храносмилателната система, белите дробове,пикочно-половата система, влагалището, кандидозен сепсис.

Фактори, способстващи развитие на кандидата:

прием на антибиотици с широк спектър на действие,унищожаващи нормалната микрофлора на лигавицата и кожата;

чести вагинални промивки;

Бременност (особено последните 3 месеца);

захарен диабет;

СПИН

Тъй, като главната причина за заболяването е отслабване на общия имунитет, а кандидозата се явява само външно проявление, се препоръчва, наред с лечението на кандидозата, да се открие и отстрани причината за отслабване на имунитета.

Си-фри:

способства за успешното лечение на кандидозата;

възпрепятства размножаването на ферментните гъбички, предизвикващи кандидозата.

Начин на употреба: препоръчана терапевтична доза при кандидата (необходими са 2 шишенца си-фри):приема се по 1 чаена лъжичка си-фри, разтворена в 60 ml вода с коралов калций, ежедневно вечер в продължениена седмица на гладно. След това да се увеличи дозата наси-фри до 1 супена лъжица, разтворена в 60 ml вода с коралов калций. Да се приема на гладно вечер впродължение на 13 дни; профилактична доза (1 шишенцеси-фри): 1 чаена лъжичка, разтворена в 60 ml вода скоралов калций, на гладно в продължение на месец.

Максимален ефект се постига при съчетаване на приема на терапевтичната и на профилактичната дози.

При вагинални гъбични инфекции да се нанася върху тампон малко количество си-фри (1 чаена лъжичка)и да се постави вечер във влагалището, при необходимостда се повтори. Също е необходимо в продължение на 1седмица да се приема пер орално терапевтичната доза.

За деца до 12 години: необходима е консултация слекар.

За деца от 12 до 16 години или за възрастни с тегло под 45 kg% половин доза.

Състав:Candida albicans 30C HPUS, буферен разтвор, доведендо рН 4,5 с помощта на аскорбиновата киселина(екстракт от натурални съставки), и пречистена(дейонизирана вода), съответстваща накласификацията на фармакопеята на САЩ.